Aktuellt

  • Vårens familjehemsträff äger rum den 12-14 maj på Södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping. Deltagarna kommer att genomgå Socialstyrelsens grundutbildning ”Ett hem att växa i”.