Aktuellt

  • Under 2020 erbjuder SKFH sina familjehem utbildning i Traumamedveten omsorg (TMO).
  • Under 2019 utbildades SKFH:s familjehem i Lågaffektivt bemötande.
  • SKFH har beviljats tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt lämna stöd och handledning till familjehem som tar emot barn.