Aktuellt

  • Vårens familjehemsträff äger rum den 15-16 mars 2019 på Södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping.
  • SKFH har beviljats tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt lämna stöd och handledning till familjehem som tar emot barn.