Aktuellt

  • Under 2019 erbjuder SKFH sina familjehem utbildning inom ämnet lågaffektivt bemötande.
  • Nästkommande familjehemsträff äger rum den 13-14 mars 2020 på Södra Vätterbygdens Folkhögskola (SVF) i Jönköping. Innehåll är bland annat utbildning i Traumamedveten omsorg (TMO).
  • SKFH har beviljats tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt lämna stöd och handledning till familjehem som tar emot barn.