Aktuellt

  • SKFH har beviljats tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt lämna stöd och handledning till familjehem som tar emot barn.
  • Höstens familjehemsträff äger rum den 5-6 oktober 2018 på Södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping. Inbjuden talare är Hans Augustsson från Josua Rehab i Gamleby.