Barn och ungdom

SKFH har 20 års erfarenhet av familjehemsvård för barn och ungdomar på uppdrag av kommuners Socialtjänster. Vi har ramavtal med ett flertal kommuner.

SKFH har familjehem och jourhem med lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Flera av våra familjehem kan ta emot placeringar med kort varsel.