Ensamkommande flyktingbarn

SKFH har arbetat sedan 2006 med familjehemsvård för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar på uppdrag av kommuners Socialtjänster. Vi har ramavtal med ett flertal kommuner.

Vi har familjehem och jourhem med lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar från olika kulturer och religioner, främst ensamkommande flyktingbarn och ungdomar med muslimsk tro. Vi har familjehem som, utöver svenska, bland annat talar engelska, farsi, persiska, spanska och tigrinja. Flera av våra familjehem kan ta emot placeringar med kort varsel.