SveRiges kristna familjehem

För trygghet, medmänsklighet och liv

Vi är en icke vinstdrivande familjehemsorganisation som bedriver konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna. 

Happy father playing with girl in new house
Wild Flowers Lupine In Summer Meadow At Sunset Sunrise. Lupinus, Commonly Known As Lupin Or Lupine, Is A Genus Of Flowering Plants In Legume Family, Fabaceae.

Bli familjehem

Du och din familj kan göra skillnad i en annan människas liv! SKFH söker ständigt fler familjehem som vill ta emot barn, unga, vuxna och föräldrar med barn i sitt hem och sin familj.

Vi på SKFH stöttar barn, unga och vuxna

Alla våra familjehem får handledning, utbildning och möjlighet till stöd dygnet runt, året runt.

Vi utbildar och handleder.

Vi har familjehem som talar engelska, farsi, persiska, spanska och tagrinja.

Våra familjehem finns både i städer, utanför tätort och på landsbygden.

Flera av våra familjehem är flexibla och kan ta emot placeringar med kort varsel. 

Tillsammans gör vi skillnad