Historik

Stiftelsen Sveriges Kristna Familjehem (SKFH) är en icke vinstdrivande familjehemsorganisation som bedriver konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna.

Verksamheten startade 1994 och har sitt ursprung i flera kristna familjers gemensamma engagemang för familjehemsvård, ett engagemang grundat i den kristna etiken som tydligt uppmanar till kärlek i praktisk handling. Evangeliska Frikyrkan (EFK) är stiftare och väljer SKFH:s styrelse

Genom åren har SKFH:s jour- och familjehem, med stöd och handledning från våra konsulenter, öppnat upp sina hem för flera hundra barn, unga, vuxna och föräldrar med barn, som under en längre eller kortare period av sitt liv behövt ett alternativt boende med stöd. Detta har skett på uppdrag av kommunernas socialtjänster och Kriminalvården.