Synpunkter och klagomål

Har du förslag, synpunkter eller klagomål gällande vår verksamhet? Då vill vi gärna att du framför dessa till oss. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra kvaliteten på vår verksamhet.

Fyll i blanketten nedan och sänd den sedan som bifogad fil till info@skfh.org eller till:

SKFH
Återbruksvägen 7 A
703 53 Örebro