Avhoppare

Kriminella gängmedlemmar som vill lämna sitt sammanhang kallas för avhoppare. De kan ha en hotbild mot sig behöver bryta med

sitt sammanhang och byta ort. Beroende på situation kan man som avhoppare bo inne hos familjehemmet eller i ett bredvid boende. I vissa situationer kan personen också bo i eget boende som inte är kopplat till familjehem. Vilket stöd som personen och behöver

utformas individuellt.