Placering via socialtjänsten

Även vuxna personer behöver ibland bo i ett familjehem för en tid. Till skillnad från när ett barn blir placerat så får familjehemmet

inte samma uppfostrande roll. Däremot kan familjehemmet vara väldigt viktiga i form av stöd, samtal, sammanhang, struktur och praktisk hjälp.

Den vård och det stöd som den placerade behöver utformas och anpassas individuellt utifrån familjehemmets förutsättningar

och den placerades behov. En placerad vuxen kan bo antingen inne hos familjehemmet eller i en stuga på tomten eller lägenhet i anslutning till hemmet.