Halvvägshusplats enskilt boende

Halvvägshusplats enskilt boende är en placeringsform från Kriminalvården som bygger på att klienten har sitt eget hushåll och

boende, oftast stuga på tomten eller i lägenhet i samma hus. Klienten får denna insats i slutet av sitt straff och kriminalvården har tydliga regler för kontroll och behandling. Klienten har tex fotboja, lämnar drogtester och ska ha sysselsättning. Fotbojan

styr när klienten får och ska gå utanför boendet. Som familjehem träffar man klienten varje dag och är ett stöd både socialt och med vissa praktiska saker. En halvvägshusplacering är oftast mellan 2-12 månader lång.