Förändra en människas liv – bli familjehem

Det finns många barn, ungdomar och vuxna i Sverige idag som av olika anledningar behöver bo i en annan familj än sin egen, i ett så kallat familjehem. Det kan röra sig om en kortare tid eller flera år. 

Du och din familj kan göra skillnad i en annan människas liv! SKFH söker ständigt fler familjehem som vill ta emot barn, unga, vuxna och föräldrar med barn i sitt hem och sin familj. SKFH har även ett stort behov av familjehem för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.

Som familjehem behöver man inte vara eller leva på ett visst sätt. Man kan vara par eller ensamstående, med eller utan barn, bo på landet eller i en stad. Eftersom alla de barn, ungdomar och vuxna som kommer till SKFH:s familjehem är unika med varierande behov, söker vi en mångfald av familjer som kan möta just dessa behov.

Det man behöver är tid, engagemang och känslomässigt utrymme för att ta emot en till person i sin familj. En stabil social situation, goda inbördes relationer, samarbetsförmåga och att alla i familjen är överens om att bli familjehem är också förutsättningar. Den person som ni tar emot i ert hem behöver även ha möjlighet till ett eget rum.

Som familjehem för SKFH ingår man i ett team som arbetar tillsammans för att stötta den person som placerats hos er. En av familjehemskonsulenternas viktigaste uppgifter är att se till att familjehemmet har de resurser och det stöd som den aktuella placeringen kräver. SKFH:s personal och familjehem bekänner sig till Svenska Kyrkans trosbekännelse. Klicka här för att läsa om vad SKFH erbjuder sina familjehem.

Vill du bli familjehem?

Låter det intressant? Skulle du vilja bli familjehem? Kontakta oss så berättar vi mer!