Om SKFH

Sveriges Kristna Familjehem är en icke vinstdrivande familjehemsorganisation som bedriver konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna. Våra familjehem får handledning, utbildning och möjlighet till stöd dygnet runt, året runt.

SKFH har över 30 års erfarenhet av familjehemsplaceringar på uppdrag av kommuner och Kriminalvård. 

Vi har ett 40-tal familjehem och jourhem kopplade till oss. Dessa är belägna från Småland i söder till Dalarna i norr. SKFH:s huvudman är Evangeliska Frikyrkan

Vi har ett 40-tal familjehem
0
Över 25 års erfarenhet​
0