Om SKFH

Sveriges Kristna Familjehem är en icke vinstdrivande familjehemsorganisation som bedriver konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna. Våra familjehem får handledning, utbildning och möjlighet till stöd dygnet runt, året runt.

SKFH har över 25 års erfarenhet av familjehemsplaceringar på uppdrag av kommuner och Kriminalvård. Vi har sedan 2006 arbetat med familjehemsvård för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.

Vi har ett 40-tal familjehem och jourhem kopplade till oss. Dessa är belägna från Skåne i söder till Dalarna i norr. SKFH:s huvudman är Evangeliska Frikyrkan.

0
Vi har ett 40-tal familjehem
0
Över 25 års erfarenhet​