Barn och tonår

På uppdrag av socialtjänsten tar vi emot barn och tonåringar som av olika anledningar inte kan bo kvar med sina föräldrar. En

 placering kan vara akut och kallas då jourhemsplacering under tiden socialtjänsten utreder barnet/tonåringens hemsituation och behov av stöd. Jourhemsplaceringen varar oftast 1-4 månader. Om behovet finns under längre tid kallas det familjehemsplacering.