Samplacering barn och förälder

För att undvika separation kan socialtjänsten ibland samplacera barn och förälder under en utredningsfas. Förälder och barn
bor då tillsammans i ett familjehem. Familjehemmet finns som stöd till både barn och förälder. Det kan tex handla om praktik hjälp, avlastning och att hjälpa föräldern att hitta nya sätt att bemöta barnet.