Famna

SKFH är medlem i Famna – riksorganisationen för idéburen vård och omsorg. Famna har till uppgift att synliggöra och driva gemensamma intressen för idéburna och icke vinstdrivande aktörer inom vård och social omsorg. Organisationen erbjuder utvecklingsmöjligheter för sina medlemmar inom områden som kvalitet, verksamhetsutveckling och ledarskap.

Som medlem i Famna förväntas man bedriva ett ständigt pågående kvalitetsutvecklingsarbete och en verksamhet präglad av samhällsansvar och hållbarhet. Famnas medlemmar förväntas även tillämpa öppenhet var gäller ekonomi, anställningsvillkor och kvalitet.