Vårdvistelse

Vårdvistelse är en placeringsform från Kriminalvården där klienten bor hemma hos familjehemmet. Klient och familj delar vardag

och klienten får därigenom hjälp att hitta struktur i vardagen och anpassa sig till ett liv utanför fängelset. Klienten får denna insats i slutet av sitt straff och kriminalvården har tydliga regler för kontroll och behandling. Klienten lämnar tex drogtester,

ska ha sysselsättning och ofta extern samtalskontakt. En vårdvistelseplacering är oftast mellan 3-12 månader lång.