Kontraktsvård

Vid kontraktsvård, även så kallad skyddstillsyn, får den som döms för ett brott möjlighet att genomgå behandling istället för

att dömas till fängelse. Det är ett bindande kontrakt mellan klienten och kriminalvården och där samverkan sker mellan socialtjänst och kriminalvården. En behandlingsinsats kan vara att placeras i familjehem, ofta i kombination med andra insatser såsom samtal,

praktik och kontakt med beroendemottagning.