Måste man vara kristen för att bo hos er? 

Nej. Vi förstår att vårt namn kan uppfattas så men det stämmer inte. De flesta som placeras hos oss är inte kristna eller har en annan religionstillhörighet. Men om en klient är kristen eller nyfiken på kristen tro så finns det möjligheter att prata tro med familjehemmet eller följa med dem till kyrkan.  

Är det inte farligt att ta emot någon från kriminalvården? 

SKFH har jobbat med utsluss av intagna i 30 år och vi har aldrig haft någon incident med våld, hot om våld, stöld eller liknande under dessa år. För att en person ska få komma till ett familjehem behöver den först visa på anstalten att den sköter sig och vill förändra sitt liv. Efter det gör SKFH en bedömning innan familjehemmet får träffa klienten innan man säger ja. Kriminalvårdens bedömning, vår egen bedömning och vår långa erfarenhet har lärt oss att det inte är farligt.  

Måste man vara två familjehemsföräldrar? 

Nej, man behöver inte vara två familjehemsföräldrar. Men om du är ensam så kan det av naturliga skäl vara svårare att hinna med möten och annat som behöver göras. Vid vissa förfrågningar kräver socialtjänsten eller kriminalvården att det ska vara två familjehemsföräldrar. Om den som placeras är ett mindre barn, om det finns stora utmaningar i uppdraget eller om det är placering via vårdvistelse så bör det vara finnas två familjehemsföräldrar.  

Är vi för gamla om vi är pensionärer? 

Absolut inte! Vi har flera familjehem som gått i pension men som känner att de har tid, energi och ork att hjälpa en behövande person. Däremot vill socialtjänsten inte placera små barn i äldre familjehem om de bedömer att placeringen kan bli under hela uppväxten.