Styrelsen

SKFH leds av en styrelse bestående av fem till sju medlemmar. Dessa väljs av Evangeliska Frikyrkans (EFK) styrelse och utgörs av människor med lång erfarenhet inom olika områden av socialt arbete. SKFH bedriver en självständig verksamhet under ledning av en egen styrelse. En av styrelsens viktigaste uppgifter är att anställa och vårda sin personal. 

SKFH:s styrelse:
Berit Jakobsson, ordförande
Charlie Nilsson, vice ordförande
Hans Brynielsson
Gunnar Mattsson

Ann-Britt Ottosson

Erika Bergman