Målgrupp

SKFH tar emot barn, unga, syskon, vuxna, föräldrar med barn och par från hela landet för familjehemsvård. Intentionen hos SKFH är att inte begränsa sig inom ett visst geografiskt område eller till en viss typ av problematik. De placeringar vi tar emot sker på uppdrag av kommuner och Kriminalvård och görs utifrån följande regelverk: 

  • Socialtjänstlagen (SoL)
  • Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
  • Fängelselagen (FÄL): Vårdvistelse
  • Brottsbalken (BrB): Kontraktsvård även kallad Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan