Vuxna

SKFH har sedan starten 1994 arbetat med familjehemsvård för vuxna på uppdrag av kommuner och Kriminalvård. Vi har ramavtal med Kriminalvården och ett flertal kommuner. 

SKFH har familjehem med lång erfarenhet av arbete med vuxna som placerats enligt SoL eller på uppdrag av Kriminalvården i form av vårdvistelse eller kontraktsvård. Flera av våra familjehem kan ta emot placeringar med kort varsel.